Wat doen we?

Wat doen we

 1. Koop- en verkoopopdrachten voor bedrijven en bedrijfsonderdelen.
  Onze verkoopopdrachten zijn meestal het gevolg van “opvolgingsproblematiek”, geschillen tussen aandeelhouders onderling of een strategische heroriëntatie.
  Opdrachtgevers doen een beroep op ons in het traject van eerste, vroege-fase oriëntatie tot en met afronding van de transactie. Als niet-uitputtende opsomming van werkzaamheden:

  • we adviseren over het te volgen proces (plan van aanpak, stappenplan);
  • we stemmen financiële- en overige verwachtingen af, o.a. middels indicatieve waarde- en prijsbepaling van ondernemingen;
  • we brengen in nauwe samenwerking met opdrachtgevers potentiële tegenpartijen in kaart;
  • we voeren met en namens opdrachtgevers transactieonderhandelingen;
  • we arrangeren zo nodig overnamefinanciering;
  • we coördineren due diligence onderzoeken;
  • we zorgen, in samenwerking met juristen, fiscale- en overige experts, voor afronding van de transactie en voor een optimale transactiestructuur.
 2. Geschillenbeslechting bij problemen tussen aandeelhouders onderling.
  Onze rol en werkzaamheden variëren van belangenbehartiger namens één der partijen tot het oplossen van conflictsituaties namens alle betrokken partijen middels bindend advies.
 3. (Her-)financiering van ondernemingen.
  We adviseren en onderhandelen bij het aantrekken van risicodragend en niet-risicodragend vermogen. We schakelen ons netwerk van participatiemaatschappijen, bancaire- en overige financiële relaties in om een optimale vermogensstructuur voor uw onderneming te realiseren.
 4. Begeleiding van start-ups.
  Onze rol en werkzaamheden voor start-ups zijn breder dan alleen financieel. We functioneren als sparring partner in ruime zin. Advisering en begeleiding bij het maken van het business plan, advies bij organisatieontwikkeling en ondernemingsstructuur en het realiseren van een optimale financieringsstructuur maken deel uit van onze werkzaamheden.