Partners

Tjebbe van Dijk

Mede-eigenaar

Sinds de start in 2003 directeur en mede-eigenaar van Gate Corporate Finance, voorafgegaan door 6 jaar als partner bij een Europese corporate finance organisatie met hoofdvestiging te Rotterdam.

“Voor het Nederlandse MKB treed ik op als onderhandelaar en adviseur op het gebied van koop en verkoop van bedrijven en bedrijfsonderdelen. Het arrangeren van overnamefinanciering en de bepaling van ondernemingswaarde zijn onlosmakelijk met mijn projecten verbonden. Bedrijfsopvolgingsproblematiek, strategische heroriëntatie en geschillen tussen aandeelhouders vormen meestal de basis voor mijn verkoopopdrachten.

Voorts treed ik op als belangenbehartiger bij aandeelhoudersgeschillen en als sparring partner bij start-ups.

Voor Engelse beursgenoteerde ondernemingen onderhandel en adviseer ik bij overnames op het vaste land van Europa. Dit deel van mijn werkzaamheden doe ik in teamverband met mijn Engelse collega Keith Van Vessem.

Mijn opdrachtgevers bevinden zich in uiteenlopende bedrijfssectoren, waaronder IT, internet, maakindustrie, consultancy/detachering en participatiemaatschappijen. Meer dan de helft van mijn opdrachten heeft een internationale (West-Europese) component.

Na mijn studie Bedrijfseconomie en een postdoctorale opleiding tot Register Accountant was ik eerder circa 10 jaar werkzaam als controller bij achtereenvolgens Cap Gemini Sogeti (IT, Parijs), Mexx (kleding) en TNT Post.”

Keith van Vessem

Mede-eigenaar

Sinds de start in 2003 mede-eigenaar en de Engelse “foothold” van Gate Corporate Finance, voorafgegaan door 10 jaar in een vergelijkbare rol bij een Europese corporate finance organisatie.

“Voor kleine en middelgrote Engelse beursgenoteerde ondernemingen treed ik op als adviseur bij overnames op het vaste land van Europa. Mijn werkzaamheden voer ik uit in teamverband met mijn Nederlandse collega Tjebbe van Dijk.

Een groot deel van mijn opdrachten betreft ondernemingen in detachering, IT en overige zakelijke dienstverlening en productiebedrijven.

De basis voor mijn werkzaamheden in de financiële sector ligt in de Londense City, waar ik 15 jaar werkzaam was als corporate bankier .”