Voor wie werken we

Voor wie werken we

Onze opdrachtgevers zijn overwegend

 • (eigenaren van) ondernemingen in het Nederlandse MKB
 • kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen in Groot-Brittannië, die door middel van overnames naar Continentaal Europa (Benelux, Frankrijk, Duitsland) willen uitbreiden.

Daarnaast werken we voor opdrachtgevers die een management buy-out of management buy-in ambiëren.

Onze opdrachtgevers zijn gespreid over een groot aantal bedrijfssectoren. Slechts ter illustratie:

 • IT
 • Internet
 • Detachering
 • Ingenieursbureaus
 • Energie
 • Laboratoria
 • Productie
 • Distributie / logistiek
 • Stand- en interieurbouw

Horeca, onroerend goed en financiële instellingen (banken, verzekeraars) vallen buiten onze scope.